Ґранти для наукових досліджень з етики (2016 рік, осінній семестр)

Міжнародний інститут етики та проблем сучасності (IIECI) і кафедра філософії Українського Католицького Університету запрошують аспірантів та молодих науковців скористатися ґрантами для проведення наукових досліджень з етичної проблематики.

Головною метою фінансування є підтримка дисертаційних проектів. Короткотермінові наукові ґранти призначаються на конкурсній основі та дають змогу впродовж місяця користуватися бібліотечними та іншими ресурсами Українського католицького університету, відвідувати лекції, брати участь в наукових семінарах та спеціальних програмах, присвячених етичній проблематиці. Крім основних фондів бібліотеки, у розпорядженні стипендіатів спеціальна – збірка професора Пітера МакКорміка: п’ять тисяч томів філософської літератури мовою оригіналів (англійською, німецькою, французькою, італійською).

Тривалість та розмір стипендії
Грант покриватиме одномісячне стажування в УКУ. Терміни стажування: 1-30 листопада 2016 року. Пошукач отримує стипендію в розмірі 2000 грн. та безкоштовне проживання в Колегіумі УКУ на час перебування у Львові.

Вимоги до пошукачів
Подавати заяву на дослідницький грант для аспірантів та молодих науковців можуть випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку наукового стажування будуть мати диплом спеціаліста, магістра або диплом кандидата наук.

Апліканти, які планують захист дисертації, обов`язково мають бути зарахованими до аспірантури ВНЗ (денної або заочної форми). Пошукачі, які планують захист дисертації в рамках структурованих програм для аспірантів, мають подати підтвердження про зарахування до програми.

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми науковими здобутками, переконливий та добре спланований науковий або навчальний проект на період перебування в УКУ. Грант розрахований на мешканців інших, ніж Львів, населених пунктів України, з метою полегшити їм доступ до наукових ресурсів УКУ.

На момент подання заяви має минути не більше 6 років після закінчення навчання для випускників магістерських програм, не більше 4 років від початку навчання в аспірантурі для аспірантів та не більше двох років після захисту дисертації для кандидатів наук.

Умови участі
Під час стажування в УКУ пошукач зобов’язується провести презентацію власного наукового проекту та відзвітувати про результати дослідження наприкінці проекту.

Документи для заяви на грант
1. Онлайн анкета
2. Автобіографія (Curriculum Vitae)
3. Довідка про зарахування в аспірантуру (відсканована у форматі JPG або PDF)
4. Список публікацій
5. Детальний план наукових досліджень під час перебування в УКУ. Це має бути конкретний проект наукової роботи, який містить попередні розробки (стан наукової роботи на момент подання документів) та наукові цілі під час стажування (до 10 сторінок). Зразок.

Документи подаються в електронному вигляді на адресу [email protected]. Онлайн анкета заповнюється окремо на сайті.

Кінцевий термін подання документів в осінньому семестрі 2016-2017 н. р.: 18:00, 26 вересня 2016 року. Результати конкурсу будуть оголошені до 1 жовтня 2016 року.

Консультацію стосовно програми можна отримати в Міжнародному Інституті етики та проблем сучасності, керівник проектів та програм Роксолана Зарицька:
вул. Свенціцького, 17
м. Львів, 79011
Тел.: (+38-032) 240-99-40 (внутр. 31-66), 067-99-58-259
Факс: (+38-032) 240-99-50
Електронна пошта: [email protected]