Гостьові дослідники

Інститут поступово стає привабливим місцем для аспірантів та молодих дослідників з усієї України. Інститут започаткував програми стажування для дослідників  з України та інших країн світу у галузі етики (Junior Research Fellowship in Ethics і Senoir Research Fellowship in Ethics) . Програма розпочалася восени 2014. З того часу у програмах змогли взяти участь:

Junior Fellows

Ірина Зорченко

Ірина Зорченко – аспірантка кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Проект “Етика відсутності та її (без)відповідальність.

Facebook

 

Руслана Мартич

 Руслана  Мартич – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка, вчений секретар спеціалізованої вченої ради К26.133.07, член вченої ради Історико-філософського факультету, член Української асоціації релігієзнавців. Проект – «Гуманістичний потенціал християнського вчення».

Facebook

Ірина Горохолінська

Ірина Горохолінська – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецько національного університету імені Юрія Федьковича.  Проект: «Ціннісні виклики постсекулярності. Quo Vadis?».

Facebook

Олександр Лойко

Доцент кафедри теоретичної і практичної філософії  ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Проект: “Етика споживання та її різновиди”

Олександр Дубина

Аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Проект: “Постсекулярна свідомість як предмет філософсько-релігієзнавчого аналізу”

Воронюк Олександр

Аспірант, викладач філософії та соціології Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г.С. Протасевича. Проект : «Громадянське суспільство: спільнота, свідчення, пам’ять».
Facebook

Сердюк Катерина

Аспірантка Інституту філософії Національної академії наук України. Проект «Культурно-історичні витоки сучасного тероризму».
Facebook

Терехова Любов

Аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проект:  «Академічна етика для українського суспільства».
Facebook

Кузін Микола

Аспірант Національної академії педагогічних наук України. Проект: «Філософсько-антропологічний вимір ліберальної освіти в контексті переозначення поняття освіти в пост-революційній Україні».
Facebook

Захарченко Марія

Аспірантка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Проект:  «Методологічні засади деліберативної моделі демократії».
Facebook

Азархін Кирило

Аспірант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Проект: «Філософсько-антропологічний вимір генетичних досліджень».
Facebook

Мішалова Олена

Доцент Криворізького національного університету. Проект: Структурні та змістовні особливості форм організації історичного знання. Проект: “Структурні та змістовні особливості форм організації історичного знання”.
Facebook

Senoir Fellows

Річард Фаркас

Професор Річард Фаркс з Університету Де Поля у Чикаго (США)  старший учасник програми стажувань з етики. Професор  є експертом у галузі політичної науки та етики. Його дослідження включає порівняння стратегій політичного та економічного розвитку в посткомуністичних та постконфліктних країнах  Річард був консультантом одних з найбільших компаній Сполучених Штатів Америки та міжнародних засобів масової інформації.