Журнал рецензій

Дені де Ружмон. Любов і західна культура/Пер. з франц. Ярина Тарасюк – Львів: Літопис, 2000. – 304 с.

Пропонована вашій увазі книга «Любов і західна культура»  франкомовного швейцарського мислителя Дені де Ружмона – це текст, який, в першу чергу, ...

Ассман А. Простори спогаду. Форми трансформації культурної пам’яті / Аляйда Ассман; пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. – К.: «Ніка-Центр», 2012. – 440 с. – (Серія «Зміна парадигми»; вип. 15).

Пам’ять не можна пояснити. В.Вульф «Орландо» Те, як і що ми пам’ятаємо, а також різні форми функціонування пам’яті – все це стає предметом ...

И. И. Евлампиев. История русской метафизики в ХІХ-ХХ веках. Русская философия в поисках Абсолюта. Ч. І-ІІ. «Алетейя». Санкт-Петербург 2000. – ч. І – 415 с.; ч. ІІ – 413 с.

На об’єктивну оцінку філософської думки в Росії наважився Санкт-петербурзький проф. І. Євлампієв у синтезуючій праці, присвяченій історії руської ...

Штайн Едит. Будова людської особи. Лекція з філософської антропології / переклад з нім. Ілони Терзової. – Жовква: Місіонер, 2011. – 192 с.

Книга Едит Штайн “Будова людської особи” (“Der Aufbau der menschlichen Person”), що недавно з’явилась у перекладі Ілони Терзової у видавництві ...

Шалагінов Б.Б. “Фауст” Й.В.Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі XVIII-XIX ст. – Київ: Вежа, 2002. – 280 с.

Германознавчі дослідження в лавах української наукової еліти – явище знане і гідне уваги. Достатньо пригадати феномен Івана Франка і його ...