Журнал рецензій

Дельєж Робер. Нариси з історії антропології. Школи. Автори. Теорії. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 287 с.

Існування різних напрямків антропологічних досліджень, як за предметом,  так і за методологією, потребує сьогодні чіткої систематизації у межах ...

Махлина С. Т. Словарь по семиотике культуры. – С-Пб: Искусство–СПБ, 2009. – 752с.

Перед нами незвичайний тематичний словник. Його основні матеріали можуть бути цікавими й корисними представникам не лише гуманітарних дисциплін, ...

Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі / Пер. з фр. О.А.Юдіна. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 208 с.

На українському ринку книгодрукування не так уже й часто з’являються свіжі західноєвропейські публікації. Частіше вітчизняному читачеві ...