Наші видання

Ethics & Global political theory: The Encyclical Letter “Caritas in Veritate” and Critical Perspectives on Integral Human Development, eds. Volodymyr Turchynovskyy, Orysya Bila (Lviv: Ukrainian Catholic University Press, 2016).

Збірка статей «Етика і глобальна політична теорія: енцикліка “Caritas in Veritate” і критичний погляд на цілісний людський розвиток» охоплює сім ...

McCormick, Peter. In the Moment of Your Passage. Essays in Ethics: the Aesthetic, the Metaphysical, and the Interpretive: Монографія / Пітер МакКормік. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2015.

“ У момент твого відходу. Есеї з етики: естетичне, метафізичне й інтерпретативне” – збірка філософських нарисів, присвячена питанням ...

McCormick, Peter. Of Three Minds. Essays in Ethics: the Political, the Social, and the Global: Монографія / ПітерМакКормік. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2014.

Книга “З трьох умів. Есеї з етики: політичне, соціальне і глобальне” канадського філософа Пітера МакКорміка присвячена проблемам сучасної ...

Мондін Баттіста. Підручник систематичної філософії: Том 4. Філософія релігії і теодіцея. – Жовква: Місіонер, 2012.

Книга четвертого тому серії підручників систематичної філософії у шести томах о.Баттісти Мондіна побудована на матеріалі томістичних текстів, ...