Петро Гусак

Доцент кафедри філософії,

кандидат філософських наук, Ph.D.

Академічні зацікавлення: метафізика, антропологія, епістемологія, політична філософія, компаративна онтологія (зокрема, західна філософія і буддизм).