Ґранти для наукових досліджень з етики (2016 рік, весняний семестр)

Міжнародний інститут етики та проблем сучасності і кафедра філософії Українського Католицького Університету запрошують аспірантів та молодих науковців скористатися ґрантами для проведення наукових досліджень з етичної проблематики.

Тривалість та розмір стипендії
Грант покриватиме одномісячне стажування в УКУ. Терміни стажування: 6 березня – 5 квітня 2016 року. Пошукач отримує стипендію в розмірі 1500 грн. та безкоштовне проживання в Колегіумі УКУ на час перебування у Львові.

Вимоги до пошукачів
Подавати заяву на дослідницький грант для аспірантів та молодих науковців можуть випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку наукового стажування будуть мати диплом спеціаліста або магістра, у виняткових випадках – диплом бакалавра або диплом кандидата наук.

Апліканти, які планують захист дисертації, обов`язково мають бути зарахованими до аспірантури ВНЗ (денної або заочної форми). Пошукачі, які планують захист дисертації в рамках структурованих програм для аспірантів, мають подати підтвердження про зарахування до програми.

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд з попередніми науковими здобутками, переконливий та добре спланований науковий або навчальний проект на період перебування в УКУ. Грант розрахований на мешканців інших, ніж Львів, населених пунктів України, з метою полегшити їм доступ до наукових ресурсів УКУ.

На момент подання заяви має минути не більше 6 років після закінчення навчання для випускників магістерських програм, не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі для аспірантів та не більше двох років після захисту дисертації для кандидатів наук.

Умови участі
Під час стажування в УКУ пошукач зобов’язується провести презентацію власного наукового проекту (в рамках відкритого засідання кафедри філософії), прослухати чотири одноденні семінари з курсу «Суспільна етика» та відзвітувати про результати дослідження наприкінці проекту.

Документи для заяви на грант
1. Онлайн анкета
2. Автобіографія (Curriculum Vitae)
3. Довідка про зарахування в аспірантуру (відсканована у форматі JPG або PDF)
4. Список публікацій
5. Детальний план наукових досліджень під час перебування в УКУ. Це має бути конкретний проект наукової роботи, який містить попередні розробки (стан наукової роботи на момент подання документів) та наукові цілі під час стажування (до 10 сторінок). Зразок.

Документи подаються в електронному вигляді на адресу [email protected]. Онлайн анкета заповнюється окремо на сайті кафедри філософії.

Кінцевий термін подання документів у весняному семестрі 2015-2016 н. р.: 31 січня 2016 року. Результати конкурсу будуть оголошені до 7 лютого 2016 року.

Консультацію стосовно програми можна отримати на кафедрі філософії УКУ у викладача Орисі Білої:
вул. Хуторівка, 35а
м. Львів, 79031
Тел.: (+38-032) 240-99-40 (внутр. 2055), 067-37-40-803
Факс: (+38-032) 240-99-50
Електронна пошта: [email protected]