Ґранти для наукових досліджень з етики (2014 рік, осінній семестр)

Міжнародний інститут етики та проблем сучасності і кафедра філософії Українського Католицького Університету запрошують аспірантів та молодих науковців скористатися ґрантами для проведення наукових досліджень з етичної проблематики.   

Головною метою фінансування є підтримка дисертаційних проектів. Короткотермінові наукові ґранти призначаються на конкурсній основі та дають змогу впродовж місяця користуватися бібліотечними та іншими ресурсами Українського католицького університету, відвідувати лекції, брати участь в наукових семінарах та спеціальних філософських програмах. Крім основних фондів бібліотеки, у розпорядженні стипендіатів спеціальна філософська збірка професора Пітера МакКорміка – п’ять тисяч томів філософської літератури мовою оригіналів (англійською, німецькою, французькою, італійською).

Тривалість та розмір стипендії
Ґрант покриватиме одномісячне стажування в УКУ.

Терміни стажування: 10 листопада – 10 грудня 2014 р. Пошукач отримує стипендію в розмірі 1500 грн. та безкоштовне проживання в Колегіумі УКУ на час перебування у Львові.

Вимоги до пошукачів
Подавати заяву на дослідницький ґрант для аспірантів та молодих науковців можуть випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку наукового стажування будуть мати диплом спеціаліста або магістра, у виняткових випадках диплом бакалавра або диплом кандидата наук.

Апліканти, які планують захист дисертації, обов’язково мають бути зарахованими до аспірантури ВНЗ (денної або заочної форми). Пошукачі, які планують захист дисертації в рамках структурованих програм для аспірантів, мають подати підтвердження про зарахування до програми.

Найважливішим критерієм при відборі є, поряд із попередніми науковими здобутками, переконливий та добре спланований науковий або навчальний проект на період перебування в УКУ.

На момент подання заяви має минути не більше 6 років після закінчення навчання для випускників магістерських програм, не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі для аспірантів та не більше двох років після захисту дисертації для кандидатів наук.

Умови участі
Під час стажування в УКУ пошукач зобов’язується провести презентацію власного наукового проекту (в рамках відкритого засідання кафедри філософії), прослухати чотири одноденні семінари з курсу «Суспільна етика» та відзвітувати про результати дослідження наприкінці проекту.

Документи для заяви на грант

1. Онлайн анкета.

2. Автобіографія (Curriculum Vitae).

3. Довідка про зарахування в аспірантуру (відсканована у форматі JPG або PDF).

4. Список публікацій.

5. Детальний план наукових досліджень під час перебування в УКУ. Це має бути конкретний проект наукової роботи, який містить попередні розробки (стан наукової роботи на момент подання документів) та наукові цілі під час стажування (до 10 сторінок). Зразок додається.

Документи подаються в електронному вигляді на адресу [email protected]. Онлайн анкета заповнюється окремо на сайті кафедри філософії.

Кінцевий термін подання документів: 30 вересня 2014 року. Результати конкурсу будуть оголошенідо 10 жовтня 2014 року. 

Консультацію стосовно програми можна отримати на кафедрі філософії УКУ у викладача Орисі Білої:
вул. Хуторівка, 35а
м. Львів, 79031
Тел.: (+38-032) 240-99-40 (внутр. 2055); (+38) 067-374-08-03
Факс: (+38-032) 240-99-50
Електронна пошта: [email protected]