Гільдебранд фон Дітріх. Що таке філософія? / Пер. з англ. Ю.Підлісний. – Львів: Колесо, 2008.

Кожен, хто поціновує та розуміє, епістемологічну «кухню», без особливих труднощів переконається, що Дітріх фон Гільдебранд у своїй праці не оминає дослідницькою увагою переважної більшості визначальних для цієї ділянки тем, а тому навряд чи ця книга залишить байдужим як того, хто любить подібні головоломки, так і того, хто, випадково взявши її до рук, не буде приховувати своєї нетерплячості від втрати дорогоцінного часу на розгляд пізнавальних аномалій. Встановлення істинної природи філософського знання, істинних тем філософії, їхньої епістемологічної гідності й життєвої ваги — ось мета цієї книжки.

Редакційна колегія: Дам’ян Федорика, Петро Гусак, Володимир Турчиновський, Андрій Турчиновський, Андрій Костюк.
Наукова редакція та передмова: Тарас Добко