Ethics & Global political theory: The Encyclical Letter “Caritas in Veritate” and Critical Perspectives on Integral Human Development, eds. Volodymyr Turchynovskyy, Orysya Bila (Lviv: Ukrainian Catholic University Press, 2016).

Збірка статей «Етика і глобальна політична теорія: енцикліка “Caritas in Veritate” і критичний погляд на цілісний людський розвиток» охоплює сім наукових статей українських та іноземних філософів і богословів на теми соціальної етики, громадянського суспільства, справедливості, гідності любові та інших засадничих цінностей, довкола яких відбуваються гострі академічні дискусії. В основу збірника лягли доповіді, виголошені під час Міжнародної наукової конференції «Роздуми про глобальну політичну теорію (в контексті енцикліки “Caritas in Veritate”)», що відбулася в Українському католицькому університеті 13-14 березня 2014 р.

Дослідники пропонують власний оригінальний погляд на трансформації, що їх зазнало українське суспільство, а разом з ним і світова спільнота в останні кілька років, зокрема під час Революції гідності. Книга адресові всім, хто цікавиться проблемами гуманітарної сфери та сучасними політичними й соціальними процесами.

Погортати книгу онлайн можна тут.