Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – Львів: Свічадо, 2000.

До збірки увійшли твори сучасних мислителів, представників філософського реалізму й персоналізму. Їх твори складають органічну цілість не лише з огляду на їхню тематичну спорідненість – прагнення філософського розкриття природи людини як особової істоти й осмислення екзистенційного значення й ролі цього факту в житті людини. Вони також підбрані в такий спосіб, щоб успішно й грунтовно висвітлити найбільш фундаментальні проблеми сучасної антропології й персоналістичної філософії у їхній смисловій єдності.

Редакційна колегія: Дам’ян Федорика, Петро Гусак, Андрій Турчиновський, Андрій Костюк, Юрій Підлісний
Вступ: Тарас Добко, Володимир Турчиновський