Наші видання

Мондін Баттіста. Підручник систематичної філософії: Том 3. Онтологія і метафізика. – Жовква: Місіонер, 2010.

Підручник із систематичної філософії відомого італійського історика, філософа та богослова, автора трьохтомної наукової праці “Історія ...

Гільдебранд фон Дітріх. Що таке філософія? / Пер. з англ. Ю.Підлісний. – Львів: Колесо, 2008.

Кожен, хто поціновує та розуміє, епістемологічну «кухню», без особливих труднощів переконається, що Дітріх фон Гільдебранд у своїй праці не ...

Гільдебранд фон Дітріх. Етика. – Львів: Вид-во УКУ, 2002.

У цій монографії автор розглядає класичні питання етики і робить спробу по новому їх осмислити, спираючись на метод реалістичної феноменології, ...

Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. – Львів: Свічадо, 2000.

До збірки увійшли твори сучасних мислителів, представників філософського реалізму й персоналізму. Їх твори складають органічну цілість не лише з ...